Condicions d’ús

LSSICE

Per tal de donar compliment amb allò que s’estableix en la Llei 34/ 2002 , d’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web pertanyent al seu titular IMTHE – Tratamiento y Gestión Documental, S.L., amb domicili al carrer Jaume Casanovas, 27 del Prat de Llobregat, amc CIF B-65.548.109 telèfon +34 93 611 10 60 i correu de contacte imthe@imtheconsultores.com.

Propietat industrial i drets d’autor

Tot el contingut que apareix en aquesta web, així com la informació, imatges, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs i codis font en qualssevol dels tipus de llenguatge de programació utilitzats, són una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany als seus autors i està protegit pels drets de © copyright i propietat intel·lectual.

Així mateix, tots els gràfics, esquemes, diagrames i informes d’aquesta web, amb la informació que en ells apareix, i que han estat cedits per tercers, són propietat dels seus autors i estan protegits pels drets de © copyright i propietat intel·lectual.

La informació d’aquesta web només podrà ser utilitzada per aquelles persones expressament autoritzades per a aquesta finalitat per l’autor.

IMTHE – Tratamiento y Gestión Documental, S.L és una marca protegida legalment i propietat del seu titular.

Queda prohibida la reproducció, imitació, modificació, distribució, transformació dels continguts d’aquesta web i qualsevol altres actes que contravinguessin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualssevol altres normes nacionals i comunitàries, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Protecció de dades personals

Les dades personals facilitades a través de l’apartat de contacte seran incorporades al nostre fitxer d’usuaris, la finalitat del qual és facilitar la informació requerida per l’usuari a través dels serveis contacte i consulta que ofereix aquesta web.

Amb l’enviament de les seves consultes, l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de dades del mateix per poder oferir el servei sol·licitat.

En compliment de l’establert en la Llei de Protecció de dades l’usuari té dret a accedir al fitxer, rectificar les seves dades, o cancel·lar-les conforme estableix la Llei de Protecció de Dades.

Les dades aportades seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat esmentada.

Per exercitar aquest dret pot posar-se en contacte amb el responsable del fitxer, tot enviant el missatge a l’agent d’ IMTHE – Tratamiento y Gestión Documental, S.L. a l’adreça ordinària o electrònica que figuren en les dades que figuren a l’apartat LSSICE.