Activitat empresarial

Al tancament del 2023, Imthe ha superat la xifra dels 8 milions de pàgines digitalitzades de qualsevol tipologia documental.

Activitat empresarial 2024

 

Amb més de 2,5 milions de pàgines digitalitzades de premsa i fons hemerogràfics, a prop del mig milió de pàgines de fons bibliogràfic -tant antic com modern-, amb quasibé 2 milions de pàgines de documentació històrica d’arxiu, 300.000 fotografies i 3 milions de pàgines d’arxiu administratiu modern, Imthe s’ha convertit ja en un referent en el seu sector i s’ha guanyat la confiança i el prestigi entre tots els seus clients.