Serveis

Digitalizació i microfilmació

Fons hemerogràfics i bibliogràfics.
Documentació d’Arxiu Històric.
Documentació administrativa moderna.
Digitalització d’arxius fotogràfics.
Arxius fotogràfics des de qualsevol suport original.
Digitalització des de suport microfilm de 35 i de 16 mm.
Microfilmació des d’imatge digital en 16 o 35 mm.
Automatització de procesos en la generació de PDF, obtenció de l’OCR, renombrament de fixers, etc.
Generació de metadades segons els estàndars vigents.
Creació, disseny i implementació de bases de dades.

Tractament documental

Consultoria documental: anàlisi de la situació i disseny d’estratègies en gestió de la informació i la documentació.
Organització de fons d’arxiu: administracions públiques, empreses privades, fundacions i arxius familiars.
Elaboració de procediments d’arxiu.
Creació d’eines d’arxiu: catàlegs, inventaris i quadres, preservant la classificació, valoració i transferències.
Aplicació de normes i estàndards d’arxius i biblioteques.
Catalogació de fons bibliogràfics.
Destrucció certificada: segons Normes UNEIX 15713 i DIN 66399.
Formació in company training.

Pandora: sistema d’arxiu en entorn web

Distribució exclusiva per tota Espanya i Portugal del Sistema d’Arxiu Pandora.
Apte per a la preservació, gestió, consulta i difusió dels fons digitalitzats o digitals.
Solució per a la indexació i posada en línia (intranet/internet) de qualsevol tipologia documental.
Programari modulable i configurable segons necessitats del client.
Implantació de servidors del client.
Sistema multiplataforma: Windows, MacOS i Linux.
Formació específica sobre el seu manteniment i funcionalitats.

Generació de llibre electrònic

Elaboració de llibre electrònic en qualsevol dels formats estàndards del mercat; EPUB, KINDL, PDF, etc., des de l’original en paper, amb generació de marcadors i correció de l’OCR.

Legal

Implantació de la LOPD.
Assessorament en protecció de dades de caràcter personal.
Dret a l’honor, a la intimitat i a la propia imatge.
Cloud computing.
Reglament europeu de protecció de dades.

Tecnologia

Direcció TIC.
Auditoria i/o inventari de sistemes informàtics.
Assesoria i/o consulting TIC.
Projectes.
Manteniment i gestió de sistemes informàtics.
Servei Tècnic. Virtualització. Xarxes informàtiques.